protivpožarna vrata                                                                                                                                                                                                                             Stil i sigurnost. Dierre štiti Vaš svet. Dierre protivpožarna vrata.Dierre protivpožarna vrata su fleksibilno i sigurno rešenje koje savršeno odgovara potrebama stambenih objekta, supermarketa, bolnica, magacina, proizvodnih pogona, auto salona, bioskopa, restorana, javnih ustanova, te bilo koje zgrade stambene ili poslovne namene. Dierre protivpožarna vrata su pogodna za odvajanje srednje velikih prostorija tipičnih za upotrebu jednokrilnih i dvokrilnih vrata. Funkcionalnost, dostupnost u standardnim i van standardnim merama, ravna struktura, robusnost tipična za čelik, transparentnost uz mogućnost da dobijete i protivpožarno staklo, sposobnost izolacije, širok spektar boja i prihvatljiva cena daju Dierre protivpožarnim vratima najrašireniji način protivpožarne zaštite. Protivpožarne brave Dierre poseduju sertifikat koji dokazuje njihovu otpornost na vatru u skladu sa italijanskom normom UNI 9723, koja je izdata prema najstrožim standardima. Neki Dierre proizvodi dobili su i sertifikat od strane CSI / CERT-a, nezavisne ustanove za sertifikovanje koja utvrdjuje koliko krajnji proizvod zaista odgovara overenom prototipu. CSI / CERT je sertifikat o kvalitetu koji još uvek nije zakonom obavezan, u skladu sa direktivama CCE o priznavanju Evropskih CE oznaka.

Dierre protivpožarna vrata nudimo u više varijanti i to:

. jednokrilna protivpožarna vrata, puna ili sa protivpožarnim staklom
. dvokrilna protivpožarna vrata, puna ili sa protivpožarnim staklom
. klizna protivpožarna vrata, jednokrilna, dvokrilna, sa prolaznim vratima, sa protivpožarnim staklom
. vertikalno klizna protivpožarna vrata
. protivdimna vrataStandardna oprema za jednokrilna i dvokrilna protivpožarna vrata:

 

. atest IMS Instituta u Beogradu po JUS U.J1.160 na 60 i 120 minuta
. krilo i štok od pocinkovanog čelika, vrata sa pragom
. protivpožarna ispuna od kamene vune
. protivpožarna brava proizvođača CISA predviđena za cilindar L = 95mm
. termoekspandirajuća traka
. servisni ključ sa uloškom
. kvaka + kvaka proizvođača HOPPE od čelika presvučenog PVC u crnoj boji
. dve šarke sa kugličnim ležajem, štelujuće po visini za svako krilo
. sva vrata su reverzbilna i mogu biti i leva i desna
. vrata imaju fabrički ugrađen mehanizam za samozatvaranje u šarkama
. bojena epoksidnom poliester bojom u Ivory standard nijansi (približno RAL 9010)


                      Dodatna oprema za jednokrilna i dvokrilna protivpožarna vrata:

. protivpožarno staklo za transparentnost vrata
. leptir cilindar sa unutrašnje strane
. kod ključ
. antipanik brava


Standardne dimenzije jednokrilnih protivpožarnih vrata:

širina (mm) 800 900 1000 1100 1200 1265 1350
visina (mm) 2050 2150          


Standardne dimenzije dvokrilnih protivpožarnih vrata:

širina (mm) 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1800 1900 2000
visina (mm) 2050 2150                      No Panic mehanizam povezuje tehničke karakteristike tradicionalne ručke na polugu sa novijim touch barom, drugim rečima, radi se o robusnoj i kompaktnoj ručki nove generacije. Specifična je za brave na uvlačenje sa antipanik uređajem, sa upravljačkom pločom 9x9, na reverzibilno otvaranje, zaobljena je i kompaktna. Rezultat je proizvod koji ne zauzima mnogo prostora, samo 65 mm, zaokruženog profila, koristan za male prolaze sa vratima otvorenim 90 stepeni, što omogućava slobodan prolaz za osoblje i opremu. Te se osobine veoma cene u javnim i privatnim prostorima kao što su bolnice, škole, kancelarije i sl.
Mogućnost izrade protivpožarnog stakla na jednokrilnim i dvokrilnim vratima:
 
   

Klizna protivpožarna vrata ROLLING

Zašto odabrati ROLLING. Klizna protivpožarna vrata su prikladno rešenje za odvajanje malih i velikih prostora gde nemogućnost rotacije vrata omogućava maksimalno iskorišćavanje korisne površine, čime dobijamo vrata savršena za industrijska i komercijalna skladišta, garaže i za bilo koji prostor gde su potrebna horizontalna klizna jednokrilna ili dvokrilna vrata, gde imamo manjak prostora, a mogu doći sa motorom i sa ili bez pešačkih vrata. Zahvaljujući konstruktivnoj modularnosti, ROLLING podrazumeva zatvaranje različitih povezanih prostora, pa su moguća rešenja koja zadovoljavaju sve vrste zidova. Dostupnost širokog spektra instalacija, dodatne opreme i motorizacije, omogućava da se klizna vrata prilagode ergonomskim zahtevima određenog mesta, što će projektant znati da proceni u skladu sa normama.

Dimenzije kliznih protivpožarnih vrata:


. jednokrilna klizna ROLLING vrata:
širina (mm) minimum 500 maximum 8000
visina (mm) minimum 1750 maximum 5000. dvokrilna klizna ROLLING vrata:
širina (mm) minimum 500 + 500 maximum 4000 + 4000
visina (mm) minimum 1750 maximum 5000
 


Tipovi otvaranja kliznih protivpožarnih vrata:


. jednokrilna klizna protivpožarna vrata
     

. jednokrilna klizna protivpožarna vrata sa prolaznim vratima i protivpožarnim staklom
 
. dvokrilna klizna protivpožarna vrata


Vertikalno klizna protivpožarna vrata CROSS

Zašto odabrati CROSS. To je savršeno rešenje kada trebamo odvojiti male i srednje velike prostore bez da moramo rotirati vrata. Zadovoljava potrebe restorana, brodova, arhiva, bolnica, kancelarija, te gde god su neophodna vertikalno klizna vrata male širine. Konstruktivni sistem, modularnost vrata i opcije postavljanja raznih tipova instalacija omogućavaju zatvaranje najrazličitijih prostora. Cross garantuje maksimalnu sigurnost ambijenta i vertikalno klizna vrata najpraktičnija u ovoj vrsti proizvodnje.

 

. dimenzije vertikalno kliznih protivpožarnih vrata
širina (mm) minimum 500 maximum 3900
visina (mm) minimum 500 maximum 4000


                                                          
 
Protivdimna vrata TWIN

Standardna oprema za jednokrilna i dvokrilna metalna vrata sa protivdimnom trakom:

. krilo i štok od pocinkovanog čelika
. protivdimna dihtujuća traka
. debljina krila vrata je 65 mm, a debljina štoka je 70 mm
. štok tipa Z
. brava sa cilindrom L=80mm
. servisni ključ sa uloškom + 3 ključa
. kvaka + kvaka proizvođača HOPPE od čelika presvučenog PVC u crnoj boji
. tri šarke na svakom krilu, od čega su dve šarke sa kugličnim ležajem, štelujuće po visini a jedna šarka sa oprugom
  za samozatvaranje
. sva vrata su reverzbilna i mogu biti i leva i desna
. vrata imaju fabrički ugrađen mehanizam za samozatvaranje u šarkama
. bojeno epoksidnom poliester bojom u Ivory standard nijansi (približno RAL 9010)
Dimenzije za protivdimna vrata TWIN:

Standardne dimenzije jednokrilnih protivdimnih vrata:
širina (mm) 800 900 1000 1350
visina (mm) 2050 2150    


Standardne dimenzije dvokrilnih protivdimnih vrata:
širina (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000
visina (mm) 2000 2150