Aluminijumska stolarija, Beograd - Alu PVC stolarija, aluminijumski profili

Jeftina reciklaža aluminijumskog otpada

Konkurencija obara cenu

Na današnjem tržištu gde postoji velika konkurencija aluminijumskih livnica, reciklaža otpada zahteva efikasan predtretman da bi se postigao visoki kvalitet metala i brzi povratak investiranog novca, smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Izvor: Aluminijum i PVC magazin